Kurs

Kursen ILHB29 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ILHB29
Engelsk titel: History of Ideas: The History of Aesthetics
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2015.

Kurstillfälle: vårterminen 2015
Studiesätt: trekvartsfart, kvällstid
Kursperiod: 2015-01-21 – 2015-03-04
Anmälningskod: LU-71261
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Charlotte Christensen-Nugues, Jonnie Eriksson, Jonas Hansson

Beskrivning

Estetikens idéhistoria behandlar föreställningar om skönhet, sinnlighet och konstnärlighet genom västerlandets historia, från antiken till nutid. I ett kronologiskt upplägg omspänns klassicism, romantik, modernism och postmodernism. Centrala gestalter inom filosofin (såsom Platon, Aristoteles, Kant, Schelling, Nietzsche, Heidegger, Adorno, Danto och Deleuze) studeras utifrån relevanta källtexter och anknyter till frågor kring skönhetsideal, natur- och människosyner samt kulturella och politiska villkor för produktionen av konst. Därmed belyser kursen estetikens betydelse med hänvisning såväl till filosofi och estetisk teori som konstnärlig verksamhet inom olika medier, däribland litteratur, måleri och film.  

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15