Kandidatprogram i digitala kulturer

Programkod: HGDIK
Engelsk titel: Bachelor Programme in Digital Cultures
Högskolepoäng: 180
Utbildningsplan
Utbildningsplan (på engelska)

Beskrivning

Kandidatprogrammet i digitala kulturer vänder sig till dig som är intresserad av samhällets digitala utveckling, hur utvecklingen påverkar oss som människor och hur vi bäst samspelar med vår digitala värld.

Digitala kulturer är i grunden ett teoretiskt ämne men fokus ligger på att förena teori med praktik. Det innebär för det första att du som student får tillägna dig teoretiska kunskaper för att kunna förstå och analysera det digitala samhällets utveckling och dess konsekvenser. För det andra får du omsätta det du lär dig i praktiken genom att till exempel producera och hantera digitalt innehåll på olika sätt. Du får bland annat lära dig om idéutveckling, presentationsteknik, trendanalys, omvärldsbevakning, kulturanalys och att skriva för olika målgrupper. I utbildningens projektkurser vävs tillämpbara och teoretiska kunskaper samman och projekten görs i samarbete med aktörer utifrån.

Digitaliseringen har fört med sig en efterfrågan på personer som dels kan förstå och analysera det digitala samhället, dels kan tillämpa relevanta kunskaper praktiskt. I programmet förenas därför teori med praktik vilket ger dig redskap för att kunna fungera som en förmedlande länk mellan olika aktörer inom kulturbranschen och andra sektorer. De kommunikativa och analytiska färdigheter du får med dig från programmet är viktiga för att kunna förstå och verka i vårt digitala samhälle.

Med en kandidatexamen i digitala kulturer kan du bland annat jobba med digitala strategier och kulturförmedling som till exempel digitala medier-producent, webbkonsult eller researcher på webbredaktioner och kommunikationsbyråer.

Det här gör tidigare studenter i digitala kulturer:

Torbjörn Andersson – Communicator, Identity and Access Management, IKEA

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2 september 2024 - 6 juni 2027
Behörighet: Grundläggande behörighet

Se mer information om att söka utbildningen på Lunds universitets utbildningssidor

Terminsöversikt och kursinformation

Alla kurser som ingår i programmet presenteras via länkarna nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv. Digitala kulturer använder CANVAS som lärplattform. Termin 5 är en valbar termin. Logga in i CANVAS – kursens lärplattform

Termin 1

Ges termin

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Valfria kurser om 30 högskolepoäng.

Termin 6

Programkoordinator

Mikael Askander, Programkoordinator, digitala kulturer

E-post
mikael.askanderkultur.luse

Telefon 046–222 43 05

Rum LUX:C339

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Studievägledare

Henrik Brissman, studievägledare

E-post Henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046-222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har studenter på kandidatprogrammet i digitala kulturer gjort sin praktik under de senaste åren.

Studenter och alumner

Läs om studenternas erfarenheter och upplevelser av utbildningstiden och vägen ut på arbetsmarknaden.

Färgad glasruta med ljusinsläpp som lyser upp färgerna blått, rött och gult.

Kompetensprofil: digitala kulturer

– om studenternas kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2024-03-25