Ny bok! Swedish art historiography. Institution­alization, identity, and practice

Publicerad den 24 november 2022
Omslagsbild till boken.

Redaktörer för boken är Britt-Inger Johansson, Uppsala universitet & Ludwig Qvarnström, Lunds universitet. I antologin som riktar sig till en internationell läsekrets "fördjupar sig skribenterna inte bara i förståelsen för ämnets tidiga formering i Sverige utan undersöker även ämnets nuvarande identitet och möjliga utveckling. De medverkande ger exempel på hur konstvetenskaplig forskning och undervisning vuxit fram och bedrivits vid universitet och på högskolor – men också i helt andra miljöer som Svenska Institutet i Rom, Nationalmuseum eller Skissernas museum."

Från institutionen medverkar även Cecilia Hildeman Sjölin, Max Liljefors och Solfrid Söderlind med texter i boken.

Läs pressreleasen här.

Läs mer om de medverkandes övriga forskning genom att söka fram dem i forskningsportalen.