Biblioteks- och informationsvetenskap

Är du intresserad av att organisera och förmedla olika former av information, kultur och kunskap? Vill du jobba som bibliotekarie? I ämnet biblioteks- och informationsvetenskap får du lära dig att organisera och förmedla information, kultur och kunskap av olika slag för att göra det tillgängligt för andra. Det kan handla om allt från barnböcker, romaner och filmer till forskningsdata, vetenskapliga texter och informationskällor på nätet. Du får även lära dig om vilken funktion olika bibliotek, till exempel skolbibliotek och folkbibliotek, har i samhället.

Vad kan du jobba med sen?

Du kan jobba som bibliotekarie vid bibliotek av olika slag eller som informationsspecialist i företag eller på myndigheter.

Ta reda på mer

Masterprogram i ABM

Biblioteks- och informationsvetenskap är en av tre inriktningar inom denna utbildning. Programmet har en kandidatexamen som förkunskapskrav.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-06-16