Idé- och lärdomshistoria

Hur har vår världsbild förändrats med tiden? Vad har hänt med vår syn på naturen, Gud, människan och samhället? I idé- och lärdomshistoria får du lära dig om idéernas och vetenskapernas historia från antiken till idag. Du studerar bland annat filosofiska och politiska idéer och medicinens och teknikens historia för att ta reda på vilka idéer som är specifika för en viss tidsålder och en viss kultur. Det ger dig verktyg för att kritiskt granska och analysera dagens samhällsfrågor.

Vad kan du jobba med sen?

Kunskaper i idé- och lärdomshistoria är viktiga inom en rad områden och du kan till exempel jobba med politik, journalistik eller forskning. Du kan också jobba på arkiv eller på tankesmedjor som tillgängliggör och sprider idéer och tankar till allmänheten.

Ta reda på mer

Läs mer om ämnet idé- och lärdomshistoria

Idé- och lärdomshistoria grundkurs

Idé- och lärdomshistoria kan du läsa ända upp till kandidatnivå (90 högskolepoäng). Ämnet kan utgöra huvudområde i en kandidatexamen.

Skapa din egen examen av fristående kurser

Läs mer om hur du gör

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2021-06-16