lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Museologi: Fysiska och digitala museer

ABMA19

Kurskod: ABMA19
Engelsk titel: Museology: Physical and Digital Museums
Högskolepoäng: 15

Termin:

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-03-24 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt minst 90 högskolepoäng i valfritt ämne, varav minst 60 poäng i samma ämne, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-72001

Introduktionsmöte: 2020-03-24 kl. 10.15 – 12.00: LUX:B429

Kursansvarig: Karin Gustavsson
Lärare: Rikke Lie Halberg, Björn Magnusson Staaf, Anja Petersen, Solfrid Söderlind

Beskrivning

Introduktionskursen Museologi: Fysiska och digitala museer introducerar ämnets terminologi och teoretiska utgångspunkter. Olika typer av museer och deras förutsättningar samt deras former för kunskapsförmedling studeras. Museernas uppdrag kan beskrivas som insamling, dokumentering och tolkning av materiella spår av mänsklig verksamhet. Museet förhåller sig hela tiden till både föremål och publik och de som arbetar i museerna behöver därför goda kunskaper om hantering av olika artefakter, t ex insamling, vård och bevarande, samt om utställningsteknik och scenografi. Utöver kursens teoretiska moment ingår verksamhetsförlagd praktik på ett museum. Ett utmärkt tillfälle att känna efter om det här är yrkesverksamhet som passar just dig.

Delkurser

  1. Introduktion till museologin, 7,5 hp
  2. Museipraktik, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
24 mars 2020 – 7 juni 2020

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Museologi: Fysiska och digitala museer är 25 000 SEK.