Kurs

Kurskod: ABMA19
Engelsk titel: Museology: Physical and Digital Museums
Högskolepoäng: 15

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-03-20 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-72001
Behörighet: Grundläggande samt minst 90 högskolepoäng, varav minst 60 poäng i samma ämne (eller motsvarande).

Introduktionsmöte: 2024-03-20 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:C215

Kursansvarig: Karin Gustavsson
Lärare: Karin Gustavsson , Lars-Eric Jönsson , Pelle Snickars , Solfrid Söderlind

Beskrivning

I kursen Fysiska och digitala museer får du kunskap om terminologi och teoretiska utgångspunkter för ämnet museologi. Du får bekanta dig med olika typer av museer och studera både deras förutsättningar för att förmedla kunskap och hur förmedlingen ser ut i praktiken. För att jobba på museum behöver du goda kunskaper om hur du samlar in, vårdar och bevarar artefakter men också om utställningsproduktion och förmedling och hur du bäst kommunicerar med museers besökare. Efter den inledande teoretiska delen får du därför tillämpa dina nyvunna kunskaper under en verksamhetsförlagd praktik på ett museum.

Ingående delar

  • Introduktion till museologin , 7,5 hp
  • Museipraktik , 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har museologistudenter gjort sin praktik under de senaste åren.

Läs en master!

Om du är intresserad av denna kurs är du kanske också intresserad av

Masterprogram i ABM (arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, museologi

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15