Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ABMM30


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i ABM, arkivvetenskap

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-11-01 – 2024-12-03

Kursansvarig: Charlotte Hagström

Information om ingående delar

  1. Gruppuppgift , 1,5 hp
  2. Skriftlig uppgift , 4 hp
  3. Seminarier , 2 hp
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15