Kurs

Kursen ILHA02 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ILHA02
Engelsk titel: History of Ideas: Level 2
Högskolepoäng: 30

Observera! Från höstterminen 2017 finns informationen här: ILHA20

Kurstillfälle: vårterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-01-16 – 2017-06-04
Anmälningskod: LU-71211
Behörighet: Grundläggande samt Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs (ILHA01) eller motsvarande

Introduktionsmöte: 2017-01-16 kl. 13.15 – 15.00 i LUX:C337

Lärare: Charlotte Christensen-Nugues, Fredrik Eriksson, Fernando Flores, Jonas Hansson, Matthew Norris, Kristiina Savin

Information om ingående delar

  1. Från avantgarde till totalitarism 1900-1960, 7,5 hp
  2. Från revolt till ditigal revolution 1960-2000, 7,5 hp
  3. Teman i idéhistorisk forskning, 7,5 hp
  4. Humanistisk verkstadskurs med uppsats, 7,5 hp

Beskrivning

Kursen behandlar 1900-talet och är uppdelad i fyra delkurser. De tre första kurserna är kronologiskt ordnade men tematiskt upplagda. Tre olika miljöer och epoker skildras under 1900-talet. En specifik stadsmiljö står i centrum för varje kurs, men där modernitetens komplexitet och effekter problematiseras ur ett globalt perspektiv. Filosofiska, kulturella, politiska och vetenskapliga aspekter behandlas, där centrala kategorier inkluderar etnicitet, genus, identitet, klass och kultur.

Den fjärde kursen löper parallellt med de andra och är en så kallad verkstadskurs, med betoning på metodiska och praktiska frågor. Verkstadskursen ska ge redskap för informationssökning på bibliotek, arkiv och internet och innehåller föreläsningar och seminarier, samt studiebesök på bibliotek och arkiv. Under kursens gång ges ett antal praktiska problembaserade uppgifter. Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete.

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15