Kurs

Kurs 15 högskolepoäng • TKAN21


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i tillämpad kulturanalys

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-03-21
Kursspråk: engelska

Lärare: Katarzyna Herd, Thomas O'dell, Robert Willim

Information om ingående delar

  1. Muntlig presentation , 3 hp
  2. Hemtentamen , 12 hp
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15