Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ABMM05


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-10-02 – 2024-10-31

Kursansvarig: Karin Gustavsson

Strategiska utvecklingsplaner

Skolbibliotek, kommunarkiv och hembygdsföreningar åt vilka studenterna gjort strategiska utvecklingsplaner HT 2017 och 2018.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15