Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • ABMM08


Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-02-15

Kursansvarig: Lisa Engström
Lärare: Lisa Engström, Stellan Klint, Björn Magnusson Staaf, Jonas Nordin, Martin Persson

Information om ingående delar

  1. Projektuppgift , 5 hp
  2. Gruppuppgift , 1,5 hp
  3. Individuell inlämningsuppgift , 1 hp
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15