lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs

FBMA04

Kurskod: FBMA04
Engelsk titel: Publishing Studies: Level 1 and 2
Högskolepoäng: 60

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Termin: 1
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2021-01-17
Behörighet: Grundläggande samt minst 60 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-71851

Introduktionsmöte: 2020-01-20 kl. 13.15 – 15.00: LUX:B336

Kursansvarig: Sara Kärrholm
Lärare: Thomas Alm, Ann Steiner, Anna Clara Törnqvist

Delkursinformation

  1. Introduktion till förlags- och bokmarknadskunskap, 3 hp
  2. Redaktionellt arbete, 10 hp
  3. Förlagsjuridik, 3 hp
  4. Produktion och design, 7 hp
  5. Digital utgivning och spridning, 7 hp
  6. Marknadsföring och marknadsanalys, 10 hp
  7. Marknadsplan, 3 hp
  8. Förlagsekonomi, 2 hp
  9. Kulturteori, 7,5 hp
  10. Uppsats, 7,5 hp

Beskrivning

I kursen behandlas olika delar av förlagets arbete, förlags- och bokmarknadskunskap och teoretiska perspektiv på bokmarknaden. Du kommer att lära dig praktiska saker såsom manusbearbetning, copyskrivande, bokdesign samt produktion av tryckt och digital bok. Du kommer även att få kunskaper och insikter i förlagets arbete med marknadsföring, marknadsanalys, förlagsekonomi och förlagsjuridik. Du kommer att arbeta med autentiska manus och exempel i uppgifter, workshops och seminarier och möta många gästlärare verksamma inom branschen. Under kursens gång kommer du att komma i kontakt med flera av bokmarknadens olika segment, exempelvis allmänlitteratur (både fack- och skönlitteratur), barnböcker och läromedel. Eftersom hela bokbranschen är i förändring finns inom kursen också viktiga avsnitt om produktion och spridning av digital utgivning, exempelvis e-böcker. Förutom praktiska uppgifter kommer du att lära dig använda kulturteoretiska perspektiv på bokmarknaden samt skriva en självständig uppsats.

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.