Kurs

Kurskod: FBMA04
Engelsk titel: Publishing Studies: Level 1 and 2
Högskolepoäng: 60

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även vårterminen 2021. Välj termin ovan för mer information!

Med anledning av regeringens meddelande den 29 maj, att en återgång till campusundervisning är möjlig fr.o.m. 15 juni, gäller följande angående undervisning på HT-fakulteterna under hösten:

 • På grund av pågående coronapandemi (covid-19) och de restriktioner som är utfärdade kommer undervisningen för höstens kurser att ha begränsat antal träffar på campus beroende på tillgången på lämpliga lokaler. Till stor del kommer undervisningen att bedrivas på distans. Detaljerad information om vad som gäller för din kurs meddelas nedan.
 • I det fall undervisningen ges på campus finns för varje undervisningslokal anvisade in- och utpassager i förhållande till trapphus, korridorer och entréer (in- och utgångar). Tag hänsyn och följ instruktionerna noga. Handsprit ska finnas tillgänglig i alla lärosalar och grupprum.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Var uppmärksam på annorlunda starttider på dina undervisningsmoment. Angivna tider i ditt kursschema gäller.

Kurstillfälle: höstterminen 2020
Termin: 2
Utbildningsform: både campus/online
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2021-01-17
Behörighet: Grundläggande samt minst 60 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper.

Introduktionsmöte: 2020-08-31 kl. 11.00 – 13.00

Lärare: Anna Burstedt, Christina Haugen, Sara Kärrholm, Maria Simonsen, Ann Steiner, Sara Tanderup Linkis, Anna Winberg Sääf

Beskrivning

På kursen får du lära dig om olika delar av förlagets praktiska arbete och teoretiska perspektiv på bokmarknaden. 

Du får kunskaper om marknadsföring, marknadsanalys, förlagsekonomi och förlagsjuridik. Du får lära dig manusbearbetning, copyskrivande, bokdesign och produktion av både tryckt och digital bok. Du kommer att arbeta med autentiska manus och exempel i uppgifter, workshoppar och seminarier och får möta många gästlärare verksamma inom branschen. 

Under kursens gång kommer du i kontakt med flera av bokmarknadens olika områden, till exempel facklitteratur och skönlitteratur, barnböcker och läromedel. Du kommer dessutom få lära dig om produktion och spridning av digital utgivning, till exempel e-böcker. Kursen avslutas med att du skriver en uppsats.

Förlags- och bokmarknadskunskap kan läsas som fristående kurser från grund- och fortsättningskurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser

 1. Introduktion till förlags- och bokmarknadskunskap, 3 hp
 2. Redaktionellt arbete, 10 hp
 3. Förlagsjuridik, 3 hp
 4. Produktion och design, 7 hp
 5. Digital utgivning och spridning, 7 hp
 6. Marknadsföring och marknadsanalys, 10 hp
 7. Marknadsplan, 3 hp
 8. Förlagsekonomi, 2 hp
 9. Kulturteori, 7,5 hp
 10. Uppsats, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
18 januari 2021 – 16 januari 2022

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Förlags- och bokmarknadskunskap: Grund- och fortsättningskurs är 110 000 SEK.

Vägar till examen – ämne

Vill du ta kandidatexamen i detta ämne? Läs mer här!

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har förlags- och bokmarknadsstudenter gjort sin praktik under de senaste åren.

Alumnporträtt – FBM

Klara Bjelkenäs, förlagsredaktör på Lilla piratförlaget

Suddiga bokryggar.

Kompetensprofil – förlags- och bokmarknadskunskap

Om studenternas kompetenser.