Kurs

Kurskod: IMSA22
Engelsk titel: Intermedia Studies: Continuation Level
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för vårterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-71900
Behörighet: Grundläggande samt Intermediala studier: Grundkurs (IMSA11), eller äldre kurser: KUL014 eller KUL011 eller motsvarande

Introduktionsmöte: 2024-01-15 kl. 15.15 – 17.00 i LUX:B336

Beskrivning

I fortsättningskursen i intermediala studier fördjupar och breddar du din förståelse för intermediala fenomen och teorier. 

Kursen består av tematiskt inriktade delkurser. Du får bland annat studera fenomen som allkonstverk och olika typer av populärkultur. Du studerar likheter och skillnader mellan framförallt medierna ord, bild och ljud för att sedan analysera olika former av samspel mellan medier. Genom att använda dig av tvärvetenskapliga teorier och metoder analyserar du verbala, visuella och auditiva mediers relationer i såväl samtida som historiska sammanhang. Avslutningsvis i kursen skriver du en uppsats.

I flera av delkurserna sker undervisningen på engelska.

Intermediala studier kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Ingående delar

  • Uppsats, 7,5 hp
  • Striden mellan konstarterna, 7,5 hp
  • Från medium till medium, 7,5 hp
  • The Aesthetics of the Total Work of Art, 7,5 hp
  • The Aesthetics of Popular Culture, 7,5 hp
  • The Aesthetics of Popular Live Culture, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – vårterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
15 januari 2024 – 2 juni 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 december 2023

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Intermediala studier: Fortsättningskurs är 55 000 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 december

Introduktionsmöte

Måndagen den 15 januari
kl. 15.15 – 17.00
LUX:B336, obligatoriskt

Porträttbild.

Filippa Släger

Filippa har läst två terminer intermediala studier. Här berättar hon varför hon valt att läsa just detta ämne!

Porträttbild.

Silja Wendt

Silja har en kandidatexamen i intermediala studier och masterexamen från masterprogrammet MACA.

En full anslagstavla med många olika affischer.

Kompetensprofil: intermediala studier

– om intermedialisters kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15