Kurs

Kurskod: KOVR10
Engelsk titel: Histories of Art History
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2022-09-28
Anmälningskod: LU-31552
Behörighet: 90 högskolepoäng från grundnivå, varav 15 högskolepoäng skall bestå av ett fullgjort examensarbete i ämnet Konsthistoria och visuella studier eller motsvarande.

Introduktionsmöte: 2022-08-29 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:C213

Kursansvarig: Ludwig Qvarnström
Lärare: Petra Preisler, Ludwig Qvarnström, Joacim Sprung

Beskrivning

Kursen utgör en introduktion till ett metahistoriskt perspektiv på konsthistoria med utgångspunkt i några olika men kompletterande historiografiska perspektiv.

Inledningsvis kommer de konsthistoriska narrationernas framväxt och struktur från mitten av 1800-talet till modern tid att studeras. I den delen av kursen problematiseras de dominerande modellerna för en allmän konsthistoria och dess underliggande förklaringsgrunder. Efter det förflyttas fokus dels till ämnets institutionalisering, dels till de för ämnet historiskt sett centrala teoretiska positionerna. Parallellt med studier av ämnets internationella och nationella framväxt kommer ett antal djuplodande granskningar av för ämnet centrala teoretiska verk att genomföras.

Syftet med kursen är att skapa distans till ämnets kanoniserade berättelser och ett självreflexivt förhållningssätt till ämnets föränderliga teoretiska positioner.

 

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 1 oktober 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Konsthistoriens historier är 15 625 SEK.

Magisterutbildning i konsthistoria och visuella studier

Ett konstverk som ser ut som en stor röd ballong sedd inifrån.

Kompetensprofil: konsthistoria och visuella studier

– om konsthistorikers kunskap och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15