13

mar

Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria: Henrik Thorén, Filosofiska institutionen, ”Modeller, beslutsfattande och epistemiska risker”

13 mars 2024 15:15 till 17:00 Seminarium