Karin Salomonsson har fått anslag från Riksbankens Jubileumsfond

Publicerad den 21 oktober 2016

Karin Salomonsson, docent i etnologi, har beviljats medel för projektet "Lån, makt och moral. En etnologisk studie av lånandets sociala och kulturella betydelser i delningsekonomin och kreditsamhället". <link http: anslag.rj.se sv anslag>Läs projektbeskrivningen här <link person karinsalomonsson>Läs mer om Karin Salomonsson här Stort grattis!