Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • KOVA23

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-71501
Behörighet: Grundläggande samt kunskaper motsvarande KOVA14 Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria, 30 hp, eller KOVA15 Västerlandets arkitektur- och designhistoria, 30 hp

Kursansvarig: Björn Fritz
Lärare: Karin Linnea Annebäck, Mikael Borg, Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Ludwig Qvarnström, Joacim Sprung

Information om ingående delar

  1. Teorikurs , 7,5 hp
  2. Metodkurs , 7,5 hp
  3. Exkursion med fältarbete , 3 hp
  4. Individuell läskurs och informationssökning , 4 hp
  5. Individuell skriftlig uppgift , 7,5 hp
  6. Konstvetenskapliga grundtexter, seminarieserie , 0,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Vårterminen 2025

Anmälan öppnar 16 september

15
oktober 2024

Alumnporträtt Ulrika Liljenström

Ulrika Liljenström, projektsamordnare på Lunds konsthall

Alumnporträtt Ylva Brännström

Ylva Brännström, projektledare för pedagogik på Malmö konsthall

Ett konstverk som ser ut som en stor röd ballong sedd inifrån.

Kompetensprofil: konsthistoria och visuella studier

– om konsthistorikers kunskap och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15