Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ETNA22

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-70501
Behörighet: Grundläggande samt Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs (ETNA14) eller motsvarande.

Kursansvarig: Paul Agnidakis
Lärare: Paul Agnidakis, Jonas Bornsäter, Rachel Irwin, Håkan Jönsson, Lars-Eric Jönsson, Gabi Louisedotter, Eleonora Narvselius, Robert Willim

Information om ingående delar

  1. Aktuell etnologi och kulturteori , 7,5 hp
  2. Etnografisk dokumentation - metoder och tekniker , 15 hp
  3. Uppsats , 7,5 hp

Etnologi på Instagram

@etnologi_i_lund finns på Instagram. Följ oss gärna!

Cykelsadel av en äldre modell.

Kompetensprofil: etnologi

– om etnologers kunskaper och kompetenser.

Utbildningsvägar för etnologistudenter

Läs etnologi 90 hp och fortsätt med en praktik/projekt-kurs eller ett masterprogram! Klicka här för att få veta mer!

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15