Kurs

Kurskod: ILHA20
Engelsk titel: History of Ideas: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2023. Kursen ges även höstterminen 2024. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-71201
Behörighet: Grundläggande samt kurs motsvarande ILHA10 Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs, 30 hp.

Introduktionsmöte: 2023-01-17 kl. 15.15 – 17.00 i LUX:A127

Lärare: Henrik Brissman, Ingrid Dunér, Bruno Hamnell, Jimmy Jönsson, Matthew Norris, Kristiina Savin, Anna Tunlid

Beskrivning

Fortsättningskursen i idé- och lärdomshistoria ger dig en allmän orientering i idéhistorisk forskning och en fördjupning i specifika teman och idéhistoriska miljöer. 

Kursen är uppdelad i fyra delkurser. Under den första delkursen studerar du, utifrån historiska exempel, det intellektuella livets relation till specifika platser där idéer och kunskap produceras, diskuteras och förmedlas. I den andra delkursen får du diskutera och analysera centrala debatter i svensk idéhistorisk forskning med hjälp av källtexter och vetenskapliga artiklar. I den tredje delkursen läser, diskuterar och analyserar du klassiker inom historieskrivningen, till exempel verk av Skinner, Kuhn och Lovejoy. Den fjärde delkursen löper delvis parallellt med de andra och behandlar metodiska och praktiska frågor i forskningsarbete. Den sista delkursen avslutas med att du skriver en uppsats. 

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser:
1. Idéhistoriska platser (7,5 hp)
2. Debatter i svensk idéhistorisk forskning (7,5 hp)
3. Klassiker i historieskrivningen (7,5 hp)
4. Uppsatskurs (7,5 hp)

Ingående delar

  • Idéhistoriska platser, 7,5 hp
  • Debatter i svensk idéhistorisk forskning, 7,5 hp
  • Klassiker i historieskrivningen, 7,5 hp
  • Uppsatskurs, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 19 januari 2025

Öppnas för anmälan den 15 mars 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs är 57 500 SEK.

Vill du undervisa i idéhistoria på gymnasieskolan?

Läs mer om reell kompetens och vad det finns för möjligheter här.

Staty föreställande en person som håller i en bok.

Kompetensprofil: idé- och lärdomshistoria

– om idéhistorikers kunskaper och kompetenser.

En spira som ser ut som en sol.

Masterprogram i historiska studier

Folder om inriktningarna historia och idé- och lärdomshistoria.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15