FÖR DIG SOM ÄR NYBÖRJARSTUDENT | VÄLKOMMEN TILL INSTITUTIONEN FÖR KULTURVETENSKAPER


Nu börjar terminen!

Institutionen för kulturvetenskaper utbildar humanister inom många olika ämnen. Vi erbjuder både fristående kurser och program på både grundnivå och avancerad nivå. Många ämnen passar bra att kombinera i din examen. Din utbildningsresa börjar nu. Låt oss följa dig på vägen!

Varför humaniora?

Grattis till ditt val att läsa en utbildning inom humaniora vid Institutionen för kulturvetenskaper och Humanistiska fakulteten. Att vilja bidra till samhällsutveckling och vara en del av att lösa framtida problem ser vi som en självklarhet för en humanist. Alla samhällsaspekter, på såväl global som mer individuell nivå, berörs av hur människor handlar, tänker, känner, kommunicerar och föreställer sig världen. Kort och gott är humanistiska perspektiv relevanta överallt för att kunna förstå sammanhang, kritiskt granska utveckling och förklara komplexa processer. Det kan tyckas abstrakt, men hos oss på Kulturvetenskaper kommer du att få kunskap och verktyg för att förstå och förklara världen baserat på sakinnehållet i det ämne just du valt att läsa.

Tvivlar du på om du valt rätt genom att läsa en kurs inom humaniora och kulturvetenskaper? Föreställ dig en värld utan historia, kunskapsutveckling, kulturnäring, bibliotek, estetiska uttrycksformer, vardagsliv och en önskan om att lära sig mer om andra människor. Där har du svaret – du behövs, som humanist och kulturvetare, för framtida kultur- och samhällsutveckling.

Datorer på ett bord där studenter sitter och pluggar

CANVAS – din lärplattform

För dig som är student vid Institutionen för kulturvetenskaper finns all information du behöver om dina studier i din lärplattform Canvas. Logga in i Canvas och klicka på aktuell kurs. I Canvas sker all kommunikation mellan studenter och lärare och du hittar relevant kursinformation, såsom läsanvisningar och kursuppgifter. Du kan ladda ner en app till din mobil! Du loggar in med ditt LU-konto, så se till att aktivera ditt konto enligt anvisningarna i ditt välkomstbrev.

Logga in i canvas

Service och stöd för dig som är student

Du som är student vid Lunds universitet har tillgång till många olika sorters service och rådgivning för att din studietid ska bli så bra som möjligt. Självklart vill vi underlätta för dig som exempelvis vill förbättra din studieteknik, som inte vet vilka kurser du ska läsa, som vill studera utomlands eller som inte mår bra.

Pedagogiskt stöd

Att ha en funktionsnedsättning, till exempel en synskada, dyslexi eller adhd, är inget hinder för roliga och spännande studier vid Lunds universitet! Du kan få olika sorters pedagogiska stödåtgärder för att underlätta dina studier, bland annat anteckningsstöd eller stöd av en mentor.

Studenthälsan

Känner du dig stressad över dina studier? Har du ångest inför tentan, eller vet med dig att du skjuter upp pluggandet till sista stund? I så fall är du inte ensam. Att känna stress och ångest över sin studiesituation är något de flesta studenter gör vid något tillfälle.

Studieverkstaden

Tycker du att det är svårare att hantera dina studier nu när utbildningen delvis sker på distans? När vardagen inte erbjuder samma praktiska struktur som vanligt blir det ännu viktigare med goda studiestrategier.

Våra utbildningar på grundnivå

Dessa utbildningar leder till en kandidatexamen (3 år). Några ämnen läser du som fristående kurser och kombinerar själv till en examen som passar just dig och några ämnen läser du som ett färdigt kandidatprogram.

Bokhistoria

Är du intresserad av bokens, skriftens och läsningens historia? I ämnet bokhistoria får du lära dig om just bokens historia, om allt från text och bild till den grafiska formgivningen i både dåtid och nutid. Du får lära dig hur den skriftliga kommunikationen har förändrats genom historien och hur såväl boken som våra nutida digitala medier produceras, sprids och används.

Digitala kulturer

Vill du veta mer om hur dagens digitalisering påverkar oss som människor? Är du intresserad av att jobba med analys och kommunikation? Digitala kulturer är ett teoretiskt ämne där du får lära dig om och analysera det digitala samhällets utveckling och dess konsekvenser. Du får också omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken genom att öva på till exempel idéutveckling, webbredigering och trendanalys. På så sätt blir du väl förberedd för att jobba med det digitala samhällets utmaningar.

Etnologi

Brukar du fundera över varför vi gör som vi gör och är som vi är? I ämnet etnologi får du lära dig hur de värderingar och vanor som finns i samhället idag har uppstått. Du får även lära dig att analysera vad som händer i mötet mellan människor beroende på vilka roller vi har. Men framförallt får du öva på att ifrågasätta fördomar och att se med nya ögon på det som uppfattas som normalt och självklart.

Förlags- och bokmarknadskunskap

Vill du jobba inom förlag? Är du intresserad av hur böcker skapas, trycks och sprids? När du studerar förlags- och bokmarknadskunskap får du lära dig om produktion av tryckta och digitala böcker och även öva på att skriva och bearbeta texter. Dessutom får du en inblick i marknadsföring och förlagsjuridik.

Idé- och lärdomshistoria

Är du intresserad av hur vår världsbild har förändrats med tiden? Vad har hänt med vår syn på naturen, Gud, människan och samhället? I idé- och lärdomshistoria får du lära dig om idéernas och vetenskapernas historia från antiken till idag. Du studerar bland annat filosofiska och politiska idéer och medicinens och teknikens historia för att ta reda på vilka idéer som är specifika för en viss tidsålder och en viss kultur. Det ger dig verktyg för att kritiskt granska och analysera dagens samhällsfrågor.

Intermediala studier

Är du intresserad av media, konst, musik och kommunikation och vill förena dessa intressen i dina studier? Intermedial betyder ungefär ”det som händer mellan medier” och när du läser intermediala studier får du lära dig hur medierna ord, ljud och bild samverkar för att förmedla ett budskap. Du lär dig bland annat grunderna i teckenlära, bildtolkning och berättarteknik för att sedan kunna analysera och tolka budskap i till exempel antika målningar, gamla visor, datorspel och reklam.

Konsthistoria och visuella studier

Är du intresserad av konst i olika former - från antikens skulpturer till nutidens videokonst? I ämnet konsthistoria och visuella studier får du lära dig att tolka och förklara all form av konst och visuell kultur som finns omkring oss - såväl oljemålningar, fotografier och skulpturer som byggnader, stadsmiljöer och designobjekt. Du får titta på både äldre och nutida konst och lära dig förstå varför viss konst uppstår under en viss tidsperiod och vad som påverkar den.

Modevetenskap

Är du intresserad av mode, trender och kulturhistoria? Funderar du över konsumtion och hållbarhet? Modevetenskap är ett brett teoretiskt ämne där du får undersöka all form av mode ur såväl ett kulturellt som historiskt och samtida perspektiv. Du får lära dig varför våra konsumtionsmönster förändras och vad vi kan göra för att mode ska vara hållbart i framtiden.

Musikvetenskap

Vill du lära dig om historien bakom olika musikgenrer? Spelar du ett instrument och vill lära dig att producera musik? När du läser musikvetenskap väljer du en av två inriktningar. Den ena inriktningen (musikvetenskap) fokuserar på musikteori och musikhistoria. Den andra inriktningen (musikproduktion) fokuserar istället på hur det går till att skapa och producera musik. Oavsett vilken inriktning du väljer kommer du att få bekanta dig med flera olika musikstilar: allt från Billie Holiday, Boluez och Beatles till Black Sabbath, Beyonce och Björk.

Våra utbildningar på avancerad nivå

Dessa utbildningar kan du läsa när du redan har en kandidatexamen. Du läser ett år för en magisterexamen och två år för en masterexamen.

Masterprogram i ABM

Vill du jobba som arkivarie, bibliotekarie, eller inom museum? Då finns masterprogrammet i ABM som har inriktningar mot arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi. Du ska ha en kandidatexamen inom valfritt ämnesområde för att kunna söka till programmet.

Masterprogram i Historiska studier

Masterprogrammet i historiska studier är för dig som har en kandidatexamen i idé- och lärdomshistoria eller historia och vill fördjupa dig på avancerad nivå. Programmet är ett samarbete med Historiska institutionen.

Magisterutbildning i konsthistoria och visuella studier

För dig som har läst konsthistoria och visuella studier finns en ettårig magisterutbildning på avancerad nivå. Utbildningen läses som fristående kurser.

Master's Programme in Applied Cultural Sciences

Engelskspråkigt masterprogram för dig som vill fördjupa dig i tillämpad kulturanalys. Du ska ha en kandidatexamen för att söka till programmet.

Master's Programme in Visual Culture

Engelskspråkigt masterprogram för dig som vill fördjupa dig inom visuell kultur. Du ska ha en kandidatexamen för att söka till programmet.

Forskarutbildning

Varje år utlyser vi doktorandtjänster i några av våra forskarutbildningsämnen: bokhistoria, biblioteks- och informationsvetenskap, etnologi, idé- och lärdomshistoria, konsthistoria och visuella studier och musikvetenskap.

Efter studierna

Vad gör en humanist i arbetslivet? Här är några exempel.

Porträttbild

Ylva Brännström

Projektledare för pedagogik på Malmö konsthall

Porträttbild

Klara Bjelkenäs

Förlagsredaktör på Lilla piratförlaget

Porträttbild

Carl Hassellöf

Handläggare på Migrationsverket