lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs

ILHA20

Kurskod: ILHA20
Engelsk titel: History of Ideas: Level 2
Högskolepoäng: 30

Termin:

Informationen nedan är för innevarande termin. Kursen ges även höstterminen 2020. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt genomgången och godkänd kurs ILHA10 eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-71211

Introduktionsmöte: 2020-03-23 kl. 15.00 – 16.00: LUX:C337

Lärare: Jonas Hansson, Thomas Kaiserfeld, Kristiina Savin

Delkursinformation

  1. Idéhistoriska platser, 7,5 hp
  2. Debatter i svensk idéhistorisk forskning, 7,5 hp
  3. Klassiker i historieskrivningen, 7,5 hp
  4. Uppsatskurs, 7,5 hp

Beskrivning

Kursen erbjuder både en allmän orientering i idéhistorisk forskning och en fördjupning i specifika tematiker och idéhistoriska miljöer. Kursen ger tillfälle att reflektera över hur idéhistorisk forskning kan bedrivas och har bedrivits, grundläggande teoretiska perspektiv och historiografiska traditioner samt hur dessa tillämpas i olika sammanhang.

Kursen är uppdelad på fyra delkurser. Under den första delkursen studeras utifrån historiska exempel det intellektuella livets relation till specifika platser där idéer och kunskap produceras, diskuteras och förmedlas. I den följande delkursen får studenterna med hjälp av källtexter och vetenskapliga artiklar diskutera och analysera centrala debatter i svensk idéhistorisk forskning. Under den tredje delkursen läses, diskuteras och analyseras klassiker inom historieskrivningen såsom exempelvis verk av Skinner, Kuhn eller Lovejoy. Den fjärde delkursen, som delvis löper parallellt med de andra, lägger tonvikten vid metodiska och praktiska frågor i forskningsarbetet och avslutas med en egenhändigt författad uppsats. 

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser:
1. Idéhistoriska platser (7,5 hp)
2. Debatter i svensk idéhistorisk forskning (7,5 hp)
3. Klassiker i historieskrivningen (7,5 hp)
4. Uppsatskurs (7,5 hp)

Utbildningstillfällen – höstterminen 2020

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
31 augusti 2020 – 17 januari 2021

Öppnas för anmälan 16 mars 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs är 55 000 SEK.