Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • ILHA10

Hur har människor sett på sig själva och sin omvärld genom historien? Vilka idéer och föreställningar om livet, döden, samhället, naturen och universum har utvecklats och hur påverkar de vårt sätt att tänka idag?

Kurstillfälle: vårterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-01-16 – 2023-06-04
Anmälningskod: LU-71200
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Henrik Brissman, Charlotte Christensen-Nugues, Ingrid Dunér, Fredrik Eriksson, Frits Gåvertsson, Bruno Hamnell, Jonas Hansson, John Hennessey, Jimmy Jönsson, Monica Libell, Claes Lindskog, Svante Nordin, Tove Paulsson Holmberg, Kristiina Savin, Sarah Vorminder

Information om ingående delar

  1. Antiken och medeltiden , 6,5 hp
  2. Renässansen och den vetenskapliga revolutionen , 6,5 hp
  3. Upplysningen och romantiken , 6,5 hp
  4. Den moderna världsbildens framväxt , 6,5 hp
  5. Projektarbete , 4 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Vägar till examen – ämne

Vill du ta kandidatexamen i detta ämne? Läs mer här!

Staty föreställande en person som håller i en bok.

Kompetensprofil: idé- och lärdomshistoria

– om idéhistorikers kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15