lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Charlie Järpvall

Lärare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor
Avdelningen för digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlie.jarpvallkom.luse

Telefon 046–222 08 19

Rum L113

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (lärare)
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (lärare)
Box 192, 221 00 Lund (universitetslektor)

Internpost hämtställe
20 (lärare)
30 (universitetslektor)